Misyon & Vizyon
Bölgesinde ve global pazarda güvenilen ve en çok tercih edilen marka olmak.


Misyonumuz

Yiğitler Hazır Beton olarak, bizden kaliteli hizmet bekleyen müşterilerimize, gerekli özeni göstererek memnuniyetlerini sağlamaktır. Amacımız, müşteri memnuniyeti odaklı olduğundan, gerekli düzen ve gerekli bilgi sahibi personellerimiz ile her gün gerekli denetimleri yaparak beton kalitesini ölçmek sureti ile sayın müşterilerimize ulaşmaktır.

Vizyonumuz

Yiğitler şirketler grubunun hedefleri inşaat sektöründe ülkemizde yeri doldurulamayacak kurumsal bir kimlik kazanmak, ayrıca sektörün inşaat teknolojilerinde her zaman bir adım önde olmaktır.

Bu konuda bizi destekleyen ve bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak mükemmele ulaşmaktır.

Politikamızın dayandığı temel ilkeler;

 • Mükemmeli amaçlamak
 • Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak,
 • Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek
 • Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek
 • Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tahsisi ile müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak,
 • İş kazalarını en aza indiren, emniyetli bir iş ortamı oluşturmak, Yönetim sistemlerinin etkinliklerini kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürekli geliştirmek.
 • Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak

Çevre Politikamız

Aşağıdaki belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteğin sağlanacağını, gerekli kaynakların ayrılacağını, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere aynen uyulacağını üst yönetim olarak taahhüt ederiz.

 • Tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,
 • Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,
 • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Firmamız faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
 • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
 • Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.